Spotkania

Radomsko

Spotykamy się w pierwszą sobotę miesiąca w kościele pw. św. Lamberta

9.00 – msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

10.00 – modlitwy karmelitańskie, modlitwa myślna

10.45 – spotkanie w salce: Liturgia Godzin, formacja – konferencja, czytanie i rozważanie dzieł świętych Karmelu, Konstytucji,               Statutu OCDS

12.15 Agape – czas dzielenia się, rozmowy, kawa, herbata

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznać duchowość karmelitańską

i żyć w przyjaźni z Tym , o którym wiemy, że nas miłuje