rok 2023

Radomsko

Po raz pierwszy w tym roku spotkaliśmy się w sobotę 14 stycznia. Nasze tegoroczne spotkanie opłatkowe poprzedziły podczas Mszy Św. definitywne przyrzeczenia naszej siostry Anny Ligudzińskiej od Najświętszego Sakramentu, której życzymy obfitych łask, błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej z góry Karmel na obranej drodze.

Dla wspólnoty każde przyrzeczenia to ważne przeżycie, dlatego po Mszy Św. spotkaliśmy się wraz z o. Romualdem w salce, aby wspólnie świętować. Przy pięknie przystrojonym stole nie zabrakło dobrej kawy, pysznych ciast oraz wspólnego śpiewu kolęd i modlitwy.

Nasze kwietniowe spotkanie odbyło się w sobotę 15 kwietnia, w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego oraz wigilii święta Bożego Miłosierdzia. Dzień ten był dla naszej wspólnoty szczególny także z okazji 25 jubileuszu w świeckim Karmelu naszych dwóch sióstr Anny Cierniak i Teresy Szoty. Jubilatkom składamy najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego oraz matczynej opieki Maryi jak i wytrwałości w dalszej drodze na Górę Karmel. W naszym świętowaniu brał udział także nasz o. Romuald, który ku naszej radości uświetnił muzykalnie to spotkanie śpiewem i grą na gitarze. Nie obyło się także bez pysznego tortu i ciasta, a radość Zmartwychwstałego Pana zalewała nasze serca. W trakcie spotkania o. Romuald wraz z przewodniczącą odwiedził naszą Jubilatkę siostrę Teresę w jej domu, co sprawiło jej wielką radość.

Pielgrzymka do Kundusi

W sobotę 24 czerwca 2023 r. odbyła się XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka do Sicówki pod hasłem: „Miłość miłosierna w sercu Kościoła”, w której członkowie naszej radomszczańskiej wspólnoty także wzięli udział. Już wkrótce po rozpoczęciu pielgrzymki deszcz rozpadał się na dobre i towarzyszył nam przez resztę dnia. Nie odstraszył on jednak ani nas, ani innych pielgrzymów, którzy jak zawsze przybyli licznie na to wyjątkowe spotkanie na Wzgórzu Miłosierdzia.

Po powitaniu wszystkich zebranych, przez naszego nowego delegata d.s. świeckiego Karmelu O. Adama Hrabiego OCD oraz przedstawieniu przez niego informacji dotyczących procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec, rozpoczęliśmy wspólnie odmawiać Jutrznię.

O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem O. Piotra Hensla, radnego prowincji krakowskiej, który wygłosił także homilię. W dalszej części pielgrzymki był czas przeznaczony na modlitwę wewnętrzną przed Najświętszym Sakramentem.

Następnie mieliśmy przerwę przeznaczoną na posiłek i czas wolny. Nawiedziliśmy kaplicę Sióstr Zmartwychwstanek, gdzie modliła się za życia Kundusia, aby prosić o cud za jej wstawiennictwem oraz jej rychłą beatyfikację. W kaplicy tej znajdują się doczesne szczątki naszej świeckiej karmelitanki Kunegundy Siwiec, usytułowane są po lewej stronie pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas spaceru robiliśmy pamiątkowe zdjęcia: przed kaplicą, domem Kundusi, wotywną kapliczką Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy po powrocie na Wzgórze Miłosierdzia w tle przepięknych róż w ogrodzie.

Później wysłuchaliśmy konferencji o. Włodzimierza Tochmańskiego o Miłości Miłosiernej nawiązującej do duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Faustyny Kowalskiej i Kunegundy Siwiec. O ich nadzwyczajnym przeżywaniu codzienności, w którym potrafiły ofiarować swoje życie dla ratowania grzeszników, a tym samym dla szerzenia Bożego Miłosierdzia.

Na zakończenie pod przewodnictwem wspólnoty z Tychów uwielbialiśmy Boże Miłosierdzie modląc się i wspólnie śpiewając. W czasie spotkania mieliśmy możliwość wsparcia procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec przez zakup książek, modlitewników czy pysznego ciasta, kawy lub smacznej zupy.

Po opuszczeniu przez nas Wzgórza Miłosierdzia w Stryszawie, udaliśmy się w dalszą drogę do Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Zawoi, gdzie nocowaliśmy. Klasztor ten znajduje się na terenie przysiółka Przysłop, na niezwykle malowniczym wzgórzu skąd doskonale widać pasmo Policy i Babiej Góry. Kolejnego dnia korzystając z pięknej słonecznej pogody oraz gościnności Ojców Karmelitów, postanowiliśmy nasycić nasze oczy i serca wspaniałymi widokami zwiedzając i spacerując po okolicy, dziękując zarazem Stwórcy za wszystkie otrzymane dary.

W poniedziałek z żalem opuszczaliśmy ten gościnny klasztor oraz zachwycające górskie widoki. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Oświęcimiu, aby nawiedzić tam Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych. W kościele szczególnie zachwyciły nas pięknie wykonane stacje drogi krzyżowej oraz krzyż Zmartwychwstałego Pana w prezbiterium. Podczas zakupu książek zostaliśmy serdecznie przywitani i następnie ugoszczeni przez przemiłą siostrę Martę, która poczęstowała nas kawą, herbatą oraz słodkościami.

Wracając do domu mieliśmy czas na wspólne rozmowy, modlitwę oraz radosny śpiew znanych nam pieśni.