rok 2021

Radomsko

Pierwsze spotkanie

Dnia 5 czerwca 2021 roku mogliśmy wreszcie po ośmiu miesiącach przerwy (ze względu pandemię) ponownie spotkać się w I-wszą sobotę miesiąca, aby uczestniczyć we Mszy Św. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Mszę Św. koncelebrował oraz homilię wygłosił Asystent wspólnoty o. Wojciech Twardzik OCD. Po raz pierwszy do naszej wspólnoty dołączyła Dorota Sowa, która tym samym rozpoczęła okres formacji wstępnej.

Po Mszy Św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wraz z Wojownikami Maryi odmówiliśmy wspólnie Różaniec oraz modlitwy karmelitańskie: Litanię do Niepokalanego Serca Maryi, modlitwę ofiarowania się Duchowi Świętemu oraz modlitwę o nowe powołania do Karmelu jak i kapłaństwa.

Następnie przeszliśmy do salki na spotkanie wspólnotowe. Bardzo ucieszyliśmy się z ponownego spotkania po tak długim czasie przerwy.

Po odmówieniu Jutrzni nasz Ojciec Asystent wygłosił konferencję o Tajemnicy Trójcy Świętej i o Bożej miłości. Przedstawił zależność, wzajemne oddziaływanie, zażyłość, jedność i wspólnotę czyli Komunię: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówił o tym, iż Bóg Ojciec posyła swego Syna do ludzi, doświadcza człowieka, aby uwierzył w Jego działanie i moc. Z kolei Pan Jezus woła do Boga Ojca ABBA (Tatusiu), jednocześnie pokazując nam Jego wolność w wyborze ciągłego wypełniania nie swojej ale Woli Bożej. Natomiast Duch Św. czyli Paraklet to wspomożyciel i orędownik tworzący wspólnotę poprzez tchnienie. Miłość o. Wojciech zdefiniował najprostszymi słowami Ewangelii: ,,Bóg jest Miłością”. Podkreślił, iż miłość to pragnienie i czynienie dobra dla innych, że to także nieustanne branie i dawanie, otwieranie się.

Po konferencji odbyła się krótka rozmowa o trudnej miłości do bliźniego w sytuacjach, gdzie trudno jest kochać pomimo dobrej woli.

Po imieninowym poczęstunku zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcia, a o. Wojciech nas pobłogosławił.

Rekolekcje w Piotrkowicach

W dniach 8-10 października 2021 odbyliśmy wspólnotowe rekolekcje w Domu Modlitwy w Piotrkowicach, których tematem była: Eucharystia i Jej owoce. Rekolekcje poprowadził o. Adam Hrabia OCD autor książki ,,Jak uczestniczyć we Mszy Św.”, w której krok po kroku opisywane jest, co tak naprawdę dzieje się podczas Eucharystii, jednocześnie ucząc świadomego i owocnego w niej uczestnictwa.

Podczas rekolekcji usłyszeliśmy, że Eucharystia jednoczy nas z Jezusem, pogłębia w nas miłość zarówno do Boga jak i ludzi, jest zadatkiem przyszłej chwały, przedsmakiem szczęścia wiecznego. Dowiedzieliśmy się, że aby głębiej uczestniczyć we Mszy Św. możemy na wzór Maksymiliana Kolbego powierzyć się Maryi prosząc, by przygotowała nasze serca na spotkanie z Jej Synem, iż to w adoracji i dziękczynieniu rodzą się owoce Eucharystii.

W wolnym czasie, wędrując po ścieżkach wokół klasztoru, mieliśmy czas, aby rozważać czym jest dla każdego z nas Msza Św. i jak Ją przeżywamy.

Spotkanie grudniowe

Ostatnie już w tym roku, ale jakże intensywne spotkanie naszej wspólnoty, odbyło się 4 grudnia jak zwykle w I-wszą sobotę miesiąca. Z wizytacją zawitał do nas o. Krzysztof Żywczyński OCD Delegat do spraw Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wraz z Grzegorzem Pawelcem Radnym Prowincjalnym OCDS. Podczas tego spotkania odbyły się także wybory nowej Rady OCDS w Radomsku oraz oficjalne przyjęcie nowego członka.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, podczas której do naszej radomszczańskiej wspólnoty została oficjalnie przyjęta na dalszy okres formacji nowa kandydatka Dorota Sowa, która jako swój predykat obrała: Dorota od Miłości Ukrzyżowanej, i która od niedawna posługuje podczas Eucharystii jako Psałterzysta. Po Liturgii Słowa Bożego nastąpił obrzęd przyjęcia kandydatki do wspólnoty. Ojciec Delegat Krzysztof Żywczyński OCD w imieniu wspólnoty przyjął i zatwierdził prośbę kandydatki, wręczył do ucałowania Pismo Święte wraz z Konstytucją Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (jako znak oddania się Panu Jezusowi Chrystusowi oraz nowego życia według Reguły Św. Alberta i doktrynie karmelitańskich doktorów Kościoła: Św. Teresy od Jezusa i Św. Jana od Krzyża jak i innych świętych) oraz nałożył szkaplerz jako ,,znak habitu” zakonu karmelitańskiego. Nowa członkini została gorąco przyjęta do wspólnoty oraz otrzymała podarunek.

Po przyjściu na salkę i odmówieniu Jutrzni nastąpiły wybory do nowej Rady OCDS w Radomsku. Wybrano pięciu członków Rady w składzie:

Przewodnicząca – Lidia Karauda od Jezusa Ukrzyżowanego,

Odpowiedzialna za formacje – Violetta Błasiak Józefa od Najświetszego Serca Jezusa,

Radni: Anna Cierniak od św. Teresy od Dzieciątka Jezus; Bożena Bliszta od Maryi Matki Kościoła; Andrzej Karauda od św. Józefa.

Nowa Rada została zaprzysiężona przez Ojca Delegata Krzysztofa Żywczyńskiego OCD w obecności Grzegorza Pawelca Radnego Prowincjalnego OCDS oraz zgromadzonej wspólnoty (zaprzysiężenie nowej radnej Anny Cierniak, nieobecnej z powodu choroby, nastąpi w terminie późniejszym).

Nowej Radzie życzymy wielu łask Bożych oraz światła Ducha Świętego w przyjętej posłudze.

Po wyborach nastąpił czas Agape. Świętowaliśmy długo w przemiłej atmosferze zajadając się karmelitańskim tortem, piernikami oraz pysznym sernikiem z okazji imienin naszego brata Andrzeja. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. O.Krzysztof nas pobłogosławił i rozesłał.

Podziękowania

W tym miejscu jako wspólnota bardzo dziękujemy Proboszczowi Parafii Św. Lamberta w Radomsku Ks. Antoniemu Arkitowi za otwartość i dobroć serca. Za to, że mamy się gdzie wspólnie modlić i spotykać. Za wszelkie wyświadczone dobro. Bóg Zapłać!