rok 2018

Radomsko

Spotkanie opłatkowe

13 stycznia, ze względu na Uroczystość Objawienia Pańskiego przypadające na pierwszą sobotę, odbyło się comiesięczne spotkanie naszej Wspólnoty. Po Eucharystii i modlitwach karmelitańskich przeszliśmy do salki, gdzie przy dźwiękach kolęd dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, następnie śpiewaliśmy kolędy.

Przyrzeczenia

3 lutego 2018 roku odbyły się pierwsze przyrzeczenia naszego brata Tadeusza od św. Józefa. Życzymy mu wielu łask Bożych na drodze na Górę Karmel.

Pożegnaliśmy naszą Bożenkę

17 marca 2018r. na Starym Cmentarzu w Radomsku pożegnaliśmy naszą siostrę Bożenkę, w Karmelu Joannę od Krzyża. Kto ją znał, żegnał w tym dniu przyjaciela. Od lat, jako nasza siostra, kilkukrotnie przewodnicząca Wspólnoty, wprowadzała nas i wspierała na drodze duchowości Karmelu. Była przykładem jak służyć sobie nawzajem, uczyła nas jedności, wybaczania, dostrzegania dobra w drugim człowieku. Zawsze pełna zrozumienia niosła pomoc nie tylko we Wspólnocie, ale wszędzie tam, gdzie widziała jej potrzebę. Ostatnie miesiące życia były czasem trudnego doświadczenia choroby, ale też świadectwem przyjmowania wszystkiego w ufności Bogu. Pozostała na zawsze w naszych sercach

Dzień skupienia

2 czerwca uczestniczyliśmy w dniu skupienia dla wspólnot Świeckiego Karmelu w Oświęcimiu. Eucharystii przewodniczył ojciec Krzysztof Górski. W homilii o. Krzysztof nawiązał do myśli św. Bazylego Wielkiego, iż największą wolą Boga jest byśmy zrozumieli, jak bardzo jesteśmy kochani. Czy na naszych wspólnotowych spotkaniach jest obecny Jezus, czy jest miłość bliźniego? Bez niej jesteśmy jak drzewa, które wydały dużo liści, ale nie rodzą owoców. Wysłuchaliśmy bardzo ciekawych konferencji siostry Lidii Wrony CM. Tematem był obraz Boga w nas i obraz Boga u św. Teresy od Jezusa. Jezus przyszedł na świat, by pokazać nam piękno Boga, naszym zadaniem jest pokazać Jego piękno innym, wzbudzić w nich apetyt tego wielkiego Dobra.  Był to czas skupienia i modlitwy, ale też wzajemnego poznawania się i nawiązywania relacji między wspólnotowych

Jubileusz naszej siostry 

We wrześniu świętowaliśmy jubileusz naszej siostry Elżbiety Marii od Najświętszego Sakramentu – 50 lat w Karmelu.            Po Eucharystii i modlitwach karmelitańskich, przeszliśmy do salki, gdzie składaliśmy siostrze życzenia, były kwiaty, tort. Świadectwo tak długiej służby jest pięknym przykładem, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero rozpoczynają drogę na Karmel.     W intencji siostry jubilatki odprawiona została msza święta w Piotrkowicach podczas rekolekcji Wspólnoty.

Rekolekcje wspólnotowe

W dniach od 14 do 16 września w Piotrkowicach odbyły się rekolekcje naszej wspólnoty. Cisza Karmelitańskiego Domu Modlitwy i piękno otoczenia sprzyjały skupieniu.

Na te dni przypadały Święto Podwyższenia Krzyża i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Stąd homilie naszego asystenta ojca Andrzeja Szewczyka OCD nawiązywały do Krzyża i cierpienia.

Krzyż jest znakiem dobrowolnej ofiary dla naszego zbawienia. Bóg ofiarował nam Syna, Syn ofiarował siebie i cierpienie. Jezus przyjął Krzyż dobrowolnie i świadomie. To jest tajemnica cierpienia. Świat nie widzi w nim sensu, chce z nim walczyć wszelkimi sposobami, chce miłości bez krzyża. Ale taka miłość ma małą wartość. Cierpienie weryfikuje, miłość nie ucieka, gdy jest krzyżowana. Krzyż obnaża iluzję, dzięki niemu możemy przekonać się, czy nasze deklaracje miłość są szczere. Człowiek musi obumrzeć, zrezygnować ze stawiania siebie w centrum, upierania się przy swoim, wyzwolić z egoizmu. Obumiera ofiarowując się drugiemu człowiekowi. Bóg zażądał od Abrahama ofiary z największej miłości – Izaaka, w ten sposób przekonał go, że jest zdolny do jeszcze większej miłości.

Maryja pod Krzyżem, trzymająca martwe ciało Syna.  Miłość ofiarna (Agape) to miłość współodczuwająca, upodabniająca  do siebie tych, którzy się kochają. Maryja cierpi, bo cierpi Jej Syn – fizycznie, z powodu odrzucenia, obelg oraz tego, że są ludzie, którzy nie skorzystają z ofiary Chrystusa, bo nie przyjmą Go. Jesteśmy powołani do zjednoczenia z Chrystusem. Czy cierpię, gdy Jezusowi zadają ból w drugim człowieku, w ciele Kościoła, czy pielęgnuję w sobie tylko własną pobożność? Czy nawracający się grzesznik raduje mnie, czy gorszy i budzi zazdrość?

Tematem rekolekcji był Duch Święty.

Duch Święty sprawia, że możemy mówić : Panem jest Jezus i wołać do Boga – Abba. Potrzebujemy napełnienia Duchem Św. Prosząc o Ducha zważmy na intencje. Mają nimi być – nie pragnienie spektakularnych efektów, ale pragnienie Boga dla Niego samego. Wszystkie dary mają być na Jego chwałę, służyć innym, a nie własnym ambicjom.

Przyjdź moje Tchnienie, moje Życie, moja Radości.

Mamy prosić, by zrealizowała się w nas nowa Pięćdziesiątnica, ona wciąż się realizuje. Aby ją przeżyć potrzeba wiary pełnej oczekiwania. Pragnąć Boga, jak powietrza – w sposób stały.

Napełniający nas Duch przenika nas, ale potrzebne jest nasze otwarcie. Czego Duch dotyka, to Duch zmienia. Nie może być, że przyzywamy Go, a postanawiamy żyć tak, jak do tej pory. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądań ciała (Ga 5,16) Trzeba podporządkowywać ciało duchowi. W trudnych sytuacjach Duch Święty udziela nam pomocy i światła. Daje łaskę wierności, pomaga przezwyciężyć słomiany zapał, daje moc wytrwania.

Boski Ogień niszczy ciernie wad oraz rdzę grzechu, nie niszczy natury, ale ją oczyszcza, odpuszcza grzechy, usprawiedliwia.

Spotkanie w Sosnowcu

20 października odwiedziliśmy naszych braci i siostry ze wspólnoty w Sosnowcu. Spotkanie miało miejsce w klasztorze Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, gdzie ma siedzibę sosnowiecka wspólnota OCDS. Po Eucharystii, modlitwie myślnej i Liturgii Godzin wysłuchaliśmy konferencji ojca Bartłomieja na temat Soboru Watykańskiego II – zmian liturgicznych i odnowy Kościoła, jakie Sobór zapoczątkował. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie muzeum Służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej, matki założycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Matka Teresa, dzięki łasce Bożej, łączyła głębokie życie modlitwy z szeroką działalnością na rzecz potrzebujących. Obejrzeliśmy bogaty zbiór pamiątek zgromadzonych przez Siostry i poznaliśmy historię życia i powołania M. Teresy, modliliśmy się przy Jej grobie. Był też czas na rozmowy i cieszenie się ze spotkania przy kawie, herbacie i smakołykach. Bardzo dziękujemy Wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Sosnowcu za serdeczną gościnę.

 

Pożegnaliśmy siostrę Basię

17 listopada odeszła nasza siostra Barbara Głuszek.

Cicha, spokojna, skromna. Żyła pięknie niosąc Boga innym ludziom, tak zwyczajnie, przez uśmiech, wysłuchanie, dobre słowo. Wierna powołaniu na drogę Karmelu, niemalże do końca uczestniczyła w spotkaniach wspólnoty.

Odeszła tak, jak żyła – cicho, jak w wierszu ks. Twardowskiego:

„(…) bez słów pożegnania.

Tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…

tak, jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

 

Wybory do Rady Wspólnoty

15 grudnia odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. Przewodniczył im ojciec delegat Krzysztof Górski, obecna była radna prowincjalna Krystyna Knap, odpowiedzialna za wspólnotę w Radomsku. W wyniku wyborów nową Radę stanowią:

Lidia Karauda – przewodnicząca,

Wioletta Błasiak – radna,

Andrzej Karauda – formator.

Nowej Radzie życzymy wiele łask Bożych na lata posługi.