"Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów".

1 Krl 19, 10

HISTORIA ZAKONU KARMELITAŃSKIEGO

W północnej części Ziemi Świętej rozciąga się malownicze górskie pasmo Karmelu. Dziewięć wieków przed Chrystusem, żył tu i działał prorok Eliasz (zob. 1 Krl 17,1-2 Krl 2,13) 

SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI

„Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą!”

św. Jan Paweł II

CODZIENNIK

Słowo Boże na każdy dzień.

Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie.
I niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie

Martwisz się o tak wiele, a tak niewiele trzeba

„Staraj się, by wszystkie rzeczy były niczym dla ciebie i ty niczym dla nich, a zapomniawszy o wszystkim przebywaj w skupieniu ze swym Oblubieńcem.” s. 92„

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus zaproponowała nam drogę drobnych czynności wykonywanych każdego dnia z miłości, drogę małości. Nie spektakularnych dokonań, ale drobnostek, których każdy dzień przynosi tak wiele, a sprawiają one, że nasz wzrok zmienia kierunek z własnego “ja”, na Jezusa i potrzebujących, którzy nas otaczają…

Kontakt z Nami