"Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów".

1 Krl 19, 10

HISTORIA ZAKONU KARMELITAŃSKIEGO

W północnej części Ziemi Świętej rozciąga się malownicze górskie pasmo Karmelu. Dziewięć wieków przed Chrystusem, żył tu i działał prorok Eliasz (zob. 1 Krl 17,1-2 Krl 2,13) 

SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI

„Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą!”

św. Jan Paweł II

CODZIENNIK

Słowo Boże na każdy dzień.

…postanowiłam nigdy nie oddalać mojej duszy od spojrzenia Jezusa, tak by w pokoju mogła płynąć ku ojczyźnie niebios!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Niechaj Pan raczy sprawić, aby wszystko było na cześć i chwałę Jego i Najświętszej Panny Maryi, której szkaplerz nosimy

Św. Teresa od Jezusa (Księga Życia 36, 28)

Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli niebios.

św. Ireneusz o Duchu Świętym

św. Teresa od Jezusa 

Wybrałam sobie
za orędownika
i patrona chwalebnego świętego Józefa, któremu
się polecałam…

Martwisz się o tak wiele, a tak niewiele trzeba

„Staraj się, by wszystkie rzeczy były niczym dla ciebie i ty niczym dla nich, a zapomniawszy o wszystkim przebywaj w skupieniu ze swym Oblubieńcem.” s. 92„

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus zaproponowała nam drogę drobnych czynności wykonywanych każdego dnia z miłości, drogę małości. Nie spektakularnych dokonań, ale drobnostek, których każdy dzień przynosi tak wiele, a sprawiają one, że nasz wzrok zmienia kierunek z własnego “ja”, na Jezusa i potrzebujących, którzy nas otaczają…

Kontakt